DAVETLİ KONUŞMACILAR

PROF. DR. ÇAĞATAY BAŞDOĞAN

Elektroadezyon: Dokunmatik Ekranlar için Bir Dokunsal Geri Besleme Yöntemi


Günümüzde, dokunmatik ekranlar sıkça kullanılmasına ve bu market hızla büyümesine rağmen, bu ekranlar henüz kullanıcıya zengin bir dokunsal geri bildirim sağlayamamaktadır. Örneğin, internet üzerinden mobil telefonu ile alışveriş yapan bir kullanıcı, satın almak istediği bir tekstil ürününü dokunsal ekran vasıtasıyla seçebilmekte, fakat bu ürünün görsel imgesi üzerinde parmağını gezdirdiği zaman ürünün dokusu hakkında bir şey hissedememektedir. Bu konuşmanın amacı, dokunma yoluyla algılanabilecek kavramları kullanıcıya ekran üzerinden sürtünme yoluyla ileten “elektroadezyon” teknolojisini tanıtmak ve arkasındaki kontak mekaniği üzerine yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermektir. Ayrıca, bu teknolojinin olası uygulamaları ve açık araştırma problemleri üzerine de konuşulacaktır.


Prof. Başdoğan, 2002 yılından beri Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Koç Üniversitesine katılmadan önce, 1999-2002 yılları arasında Kalifornia Teknoloji Enstitüsüne (Caltech) ait NASA-Jet Tahrik Laboratuarı’nda (NASA-Jet Propulsion Laboratory) kidemli araştırma uzmanı (senior member of technical staff) olarak çalıştı. Burada, Mars yüzeyinden elde edilen stereo kamera görüntülerden 3-boyutlu modellerin oluşturulması ve Dünya’ya sıkıştırılmış olarak gönderilen bu modellerin  dokunsal görüntülenmesi (haptic visualization) üzerine çalıştı.  NASA-Jet Tahrik Laboratuarında (NASA-JPL) katılmadan önce, 1996-1999 yılları arasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nün (MIT) Elektronik Araştırma Laboratuarı’nda (Research Laboratory of Electronics) uzman araştırmacı (research scientist) ve proje yöneticisi (principal investigator) olarak çalıştı. Burada, 3-boyutlu sanal ortamlarda dokunma hissi sağlayan kuvvet geri beslemeli haptik robot kolları üzerine çalışmalar yaptı. Prof. Başdoğan doktora derecesini 1994 yılında Güney Metodist Üniversitesinden (Southern Methodist University) almış ve MIT’ye katılmadan önce 2 sene Şikago’daki Kuzeybatı Üniversitesi (Northwestern University) araştırma parkında Musculographics isimli bir şirkette araştırma uzmanı olarak çalışmıştır. Prof. Başdoğan insan-makine etkileşimi, kontrol sistemleri, robotik, mekatronik, biyomekanik, medikal simülasyon, bilgisayar grafiği, ve sanal dünyalar alanlarında araştırma ve geliştirme yapmaktadır. Özellikle, insan ve makine dokunsalı (human and machine haptics) üzerine yaptığı çalışmalar ile bilinir. Alanındaki dergilerde yaptığı editörlük ve ilgili konferansların program komitelerinde yaptığı görevler ötesinde, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen IEEE World Haptics konferansının da başkanlığını yapmıştır. 


PROF. DR. KENAN YÜCE ŞANLITÜRK

Sönümlü Çok Katmanlı Yapıların Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Modellenmesi ve Analizi


Prof. Şanlıtürk, 1964 yılında Karaman’ın Taşkale Kasabası’nda doğdu. Taşkale İlkokulu’ndan sonra İvriz Öğretmen Lisesi ve Akçadağ Öğretmen Lisesi’nde okudu. ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu ve ODTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde 1 yıl araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sınavla kazandığı bursla, yüksek lisans ve doktora yapmak üzere 1987’de Londra Üniversitesi, Imperial College of Science, Technology and Medicine’da eğitimine devam etti. 1988 yılında İleri Mekanik dalında MSc ve DIC, 1992 yılında da PhD derecelerini elde etti.

1992 yılında Rolls-Royce tarafından Imperial College’da kurulan Centre of Vibration Engineering’de tam zamanlı Araştırmacı olarak göreve başladı, 1997’de Uzman Araştırmacı oldu ve 1999 yılına kadar bu göreve devam etti. 1992-1999 yılları arasında Rolls Royce başta olmak üzere endüstriyel şirketler ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen birçok ARGE projesinde hem araştırmacı hem de yürütücü olarak görev aldı, uygulamaya yönelik yazılımlar geliştirdi. Bu süreçte eğitime ve master ve doktora öğrencilerinin danışmanlıklarına katkı sağladı. Imperial College’da kurulan danışmanlık şirketi ICON’a dinamik ve titreşim konularında danışmanlık hizmeti verdi, Imperial College tarafından geliştirilip 2011 yılına kadar ticari olarak pazarlanan ICATS yazılımının bazı modüllerini geliştirdi. Imperial College’da görev yaparken YÖK’e başvurarak 1998 yılında Doçent ünvanını aldı ve 1999 yılında İTÜ Makina Mühendisliği Bölümü’nde göreve başladı. 2004 yılında İTÜ’de Profesör ünvanını aldı ve hala İTÜ’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

İTÜ’deki eğitim ve öğretim faaliyetlerine ek olarak, özellikle beyaz eşya ve otomotiv sektöründeki bazı firmalara yapısal dinamik ve titreşim konularında danışmanlık hizmetleri verdi, kısa ve uzun dönem ARGE faaliyetlerine katkı sağladı. Yurt içinde ve yurt dışında (Danimarka, Libya ve İran) birçok şirkete titreşim ölçümü, sinyal analizi ve modal testing konularında ücretli eğitimler verdi. Kamu ve endüstri destekli çok sayıda projede yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. 2003-2009 yılları arasında İTÜ Rotorlu Hava Araçları Tasarım ve Mükemmeliyet Merkezi’nde (ROTAM) özellikle havacılık ve uzay sektörüne yönelik (uçak, helikopter, uydu) projelerde aktif görevler aldı. ROTAM’da tasarlanan İTÜ-Hafif Ticari Helikoper’in gövde grubu liderliği görevini üstlendi. İTÜ Makina Fakültesi’nden diğer iki öğretim üyesi ile beraber Enerji, Dinamik ve Akustik konularında faaliyet gösteren EDA Ltd. Şti’ni kurdu ve İTÜ Teknokent’te bu şirket bünyesinde 2005-2021 yılları arasında endüstriye ve endüstri ile beraber çok sayıda ARGE projeleri yaptı.

Yapısal dinamik, titreşim, modal test, sönüm ve sönüm optimizasyonu, ölçme ve sinyal işleme, sonlu elemanlar metodu ve benzer konularda araştırma yapmaktadır. Eğitim ve araştırma amaçlı kullanılmak üzere sonlu elemanlar yazılımı FINES’i geliştirdi. Şimdiye kadar tamamlanmış 3 adet doktora ve 36 adet master tezinin danışmanlığını yaptı. Prof. Şanlıtürk, 3 adet patent ve 100’ün üzerinde bilimsel yayının yazarı veya ortak yazarıdır.

Ayşe ile evli, Gül ve Selin’in babasıdır.