20. Ulusal Makina Teorisi Sempozyumu UMTS 2021 Kayıt Formu


  • Bildirilerin bildiri kitabında yayınlanabilmesi için sempozyuma en az bir yazarın kayıtlı olarak katılması zorunludur.
  • Kayıt formuna kayıt ücreti dekontunun bir kopyası eklenmelidir.
  • Sempozyum katılım ücretine sempozyum etkinliklerine katılım, bildiri kitabı, sempozyum çantası, sempozyum yemekleri, oturum aralarındaki ikramlar ile gezi bedelleri dahildir.
  • Refakatçiler için katılım ücretine sempozyum yemekleri ve gezi bedelleri dahildir. Katılım ücreti sempozyum programı ve sosyal etkinlikleri içerir.
  • Çevrim içi katılımcılardan ücret alınmayacaktır. Bu katılımcıların kayıt formundan “Çevrimiçi Katılım – Ücretsiz” seçeneğini seçmeleri ve dekont yüklemek için “Choose File” kısmından boş bir word belgesi yüklemeleri gerekmektedir.
  • MakTeD’e üye olmak için: http://makted.org.tr/index.php/uyelik/
  • UMTS2021 için erken kayıtlar 16 Ağustos 2021, geç kayıtlar ise 27 Ağustos 2021 tarihlerine kadar yapılabilecektir.

Sempozyum katılım ücretlerinin yatırılacağı hesap bilgileri:

Makina Teorisi Derneği

TC İş Bankası ODTÜ Şubesi

Hesap No: 4229 1092652

IBAN: TR90 0006 4000 0014 2291 0926 52